Bellissime d’Italia alla Spaghettongola 2021

Bellissime d'Italia alla Spaghettongola

La tappa di Bellissime d'Italia alla Spaghettongola 2021, Fiumicino